Doprava

Doprava sklápačmi, naťahovacích kontajnerov

Preprava stavebných materiálov, odvoz kontajnerov

– doprava sypkých materiálov sklápacími vozidlami
– rozvoz štrku a kameňa
– doprava veľkoobjemových, reťazových kontajnerov