Služby

Úprava plôch a čistenie pozemkov od náletových drevín

Naše služby

– letná a zimná údržba ciest

– drvenie konárov

– kosenie

– vývoz odpadov v kontajneroch

– zametanie komunikácií

– úprava plôch

– čistenie pozemkov od náletových drevín