Stavebná činnosť

Zemné a výkopové práce, stavba jednoduchých oceľových hál

Naše služby

– realizácia základových dosiek, zakladanie stavieb
– výkop základových pásov
– pomocné práce na stavbe
– stavebné zámočníctvo
– mechanická údržba komunikácií a lesných ciest
– demolácie a zemné práce